Den Oord gaat veranderen. Na meer dan 40 jaar is de Wegwijzer niet meer gevuld met kinderen en de sporthal afgebroken. Wat nu? De bewoners van Den Oord zijn in 2014 door Wethouder Kees van Dalen gevraagd om een groep te formeren om mee te denken over de toekomst van deze locatie. Op deze website willen wij u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Hier vindt u informatie over de plannen die er voor deze locatie zijn, de procedurele stand van zaken daarvan en wat hierover tot nu toe in de media is verschenen. Daarnaast hebben we enkele belangrijke documenten voor u verzameld die uitgangspunt zijn voor bouwen en wonen in Houten in het algemeen en dus ook voor deze locatie.

Plannen: welke plannen zijn er voor deze locatie? Wat hebben de bewoners voor ogen en wat wil de gemeente?

Proces – voortgang: de gemeente moet voor de herontwikkeling afwijken van het vigerende conserverende bestemmingsplan. In welk stadium begeven we ons op dit moment?

Media: er is inmiddels al enige media-aandacht geweest. Een overzicht van de artikelen.

Bewonersbelang Den Oord: Wie zijn wij en wat proberen wij te bereiken?